Know-how společnosti Richtberg

Dřevo je naší láskou

Richtberg Schwellenwerk Gmbh je již téměř 100 sto let evropským odborníkem v oblasti kolejových podpor ze dřeva: příčných pražců, výhybkových pražců, mostnic a zakázkových dílů.

Specializuje se především na zpracování bukového dřeva a na specifika jeho výrobního procesu. Ten se liší od procesu výroby dubových výrobků, podpor z borovice lesní a azobé, v nichž jsme v průběhu let získali odborné znalosti.

Našim zákazníkům nabízíme také parketové podlahy, zahradní pražce a zakázkové díly.

Poskytované služby

Icone Ecoute et Conseil Richtberg

Naslouchání potřebám zákazníků a poradenství

Nejde jen o to vyrobit, nebo prostě navrhnout železniční produkt. Než najdeme nejlepší řešení vašeho problému, musíme pochopit vaše potřeby a ověřit, zda je váš požadavek v souladu s možnostmi a předpisy.
Náš tým je připraven řešit vaše problémy s plným nasazením a při využití všech svých zkušeností.

Icone Expertise Richtberg

Odbornost

Naši specializovaní odborníci jsou vám k dispozici a pomohou vám najít to nejlepší řešení. Na základě našich zkušeností vám můžeme nabídnout technické služby, jako jsou průzkum na místě, doporučení a asistence při zabudování. 

Výroba

Richtberg Icone Usinage

Obrábění

Díky našemu numericky ovládanému strojnímu parku a 3D počítačem podporovanému navrhování a výrobě (CAD/CAM) umíme při výrobě příčných a výhybkových pražců i zakázkových speciálních výrobků zajistit mimořádně spolehlivé a vysoce přesné obrábění.

Richtberg Icone Traitement

Ošetření dřeva

Zpracování dřeva v autoklávech umožňuje zaručit velmi vysokou životnost našich výrobků v souladu s environmentálními normami. 

Abychom vyhověli vašim potřebám a s ohledem na vývoj NATURE, nabízíme nejen standardní kreozot, ale i další druhy zpracování podle poptávky – alternativní řešení ošetření (například impregnace solnými roztoky na bázi vody + oleje).

Richtberg Icone Moyens Techniques

Naše technické prostředky

  • Počítačem řízené autoklávy
  • Moderní manipulační prostředky
  • Jednotka montáže protištěpných destiček
  • Stanice předmontáže SKL
  • Vrubovací/vrtací stroj

Logistika

Icone Ponctualité Richtberg

Přesnost termínů

Naše bohaté zkušenosti v procesech zásobování, expedice i dodávek nám umožňují zohlednit všechna omezení, abychom našim zákazníkům zaručili dodržení termínů. 

Icone Dimension Europeenne Richtberg

Evropská dimenze

Zeměpisná poloha a železniční vlečka jsou nespornou výhodou společnosti Richtberg, díky níž se může snadno zásobovat a dodávat klientům z celé Evropy.
Železniční dopravu používá firma pro velkou část svých zásilek. Tento druh dopravy je ověřený a doporučujeme ho našim zákazníkům.
Vykládání
V případě potřeby vám můžeme nabídnout co nejrychlejší doručení po silnici nebo železnici přímo na místo.
Železniční logistika
Železnice je důležitou součástí logistiky společnosti Richtberg a nabízí našim zákazníkům mnoho výhod, například nižší uhlíkovou stopu a spolehlivé dodávky.

Icone Déchargement Richtberg

Vykládka

Na vaše přání můžeme zajistit dodání v co nejlepších lhůtách silniční nebo železniční dopravou přímo na staveniště. 

Icone Déchargement Richtberg

Logistika po železnici

Železnice je důležitou součástí logistiky společnosti Richtberg a nabízí našim zákazníkům mnoho výhod, například nižší uhlíkovou stopu a spolehlivé dodávky. 

Na základě svých zkušeností nabízí společnost Richtberg kompletní služby – může zajistit všechny kroky, jako je organizace přepravy, nakládka, následná kontrola a celní řízení. 

Dřevěné kolejové podpory

Traverse Richtberg

Příčné pražce

V naší nabídce si můžete vybrat příčné pražce pro všechny typy geometrického uspořádání, s různými typy úpravy dřeva a z různých dřevin.

Bois d'appareils Richtberg

Výhybkové pražce

Dodáváme je včetně vrubování, předvrtání na míru dle zvolené geometrie kolejové konstrukce.

Pièces d'ouvrage Richtberg

Zakázkové díly

Díly jsou realizovány podle dodaného výkresu klienta nebo na základě našeho zaměření na místě stavby.

Pièces spéciales Richtberg

Speciální díly

Podle potřeb – úrovňové přejezdy, manipulační páky...

Drobné kolejivo

Upevnění – SKL, KPO6, Nabla - spojky
Upevnění – SKL, KPO6, Nabla - spojky
Podkladnice – německého typu, K spony, gumové podložky
Podkladnice – německého typu, K spony, gumové podložky
Vrtule
Vrtule
Šrouby, háky
Šrouby, háky

Další výrobky nabízené skupinou Groupe Baret

Parkety
Parkety
Blokový pořez
Blokový pořez
Dubové dužiny
Dubové dužiny
Biomasa
Biomasa
Stavební materiál
Stavební materiál
Venkovní úpravy
Venkovní úpravy