Certifikace

U vědomí potřeb našich zákazníků a vzhledem ke snaze dbát na udržitelnost našich lesů volí společnost Karl Richtberg přístup založený na kvalitě prostřednictvím certifikace ISO 9001 a ekologicky zodpovědný přístup prostřednictvím programu zaměřeného na podporu a trvale udržitelné hospodaření v lesích: certifikace PEFC.

Kvalita je středem našeho zájmu

Veškerá naše produkce splňuje platné evropské a mezinárodní standardy v železničním sektoru a výrobky jsou schváleny mnoha železničními sítěmi, jako například DB, ÖBB, CFL, SBB, SNCF, RATP... 

Krom toho pečlivě sledujeme normativní vývoj, abychom mohli zákazníkům nabízet výrobky, které jsou v souladu s platnými předpisy. 

Certif ISO 9001 Richtberg

Certifikováno již více než 10 let.

Udržitelné řízení

Společnost je od roku 2017 držitelem certifikátu PEFC.

 

N° PEFC/04-31-1691

PEFC Logo Vert

Tato certifikace poskytuje našim zákazníkům záruku, že výrobek, který od nás kupují, pochází "z odpovědných zdrojů" a že se prostřednictvím jeho koupě "podílejí na udržitelném obhospodařování lesů" zajištěním sledovatelnosti zboží. Kromě toho se společnost zavázala zajistit, že 100 % shromážděného dřeva bude využito.

Životní prostředí

Certif ISO 9001 14001 Richtberg

Otázky životního prostředí jsou středem našeho zájmu, a proto se společnost zavázala k certifikaci podle normy ISO 14001.